פורסם מכרז פומבי למתן שירותי שטיפת קרקע מזוהמת – A13/2018

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מפרסמת בזאת מכרז דו שלבי לקבלת הצעות למתן שירותי שטיפת קרקע מזוהמת עבור החברה, וזאת באמצעות מתקן שיתוכנן, יוקם ויתוחזק ע"י המציע הזוכה והכל כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

לצפייה בהודעת החברה בעברית – לחץ כאן.

לצפייה בהודעת החברה בערבית – לחץ כאן.

לצפייה בהודעת החברה (הבהרה) – לחץ כאן.

לצפייה במסמכי המכרז – לחץ כאן.

דילוג לתוכן