פורסם מכרז פומבי למתן שירותי קבלן ראשי, שירותי עבודות צמ"ה, שירותי הובלת קרקע וחומ"ס וביצוע עבודות הנדסיות – A16/2018

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ החברה מזמינה בזה הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי קבלן ראשי, שירותי עבודות צמ"ה (לרבות חפירה/חציבה, שינוע ועירום קרקע, גריסה, ניפוי וכד'), שרותי הובלת קרקע וחומרים מסוכנים וביצוע עבודות הנדסיות נוספות באתרים השונים בהם תחליט החברה לבצע שיקום קרקעות והכל כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

לצפייה במסמכי המכרז – לחץ כאן.

לצפייה במודעת החברה בעברית – לחץ כאן.

לצפייה במודעת החברה בערבית – לחץ כאן.

דילוג לתוכן