פורסם מכרז פומבי לביצוע סקרים וליווי סביבתי עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ – A19/2019

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ החברה מזמינה בזה הצעות לביצוע סקרים וליווי סביבתי להתקשרות בהסכם מסגרת והכל כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

לצפייה במסמכי המכרז – לחץ כאן.

לצפייה במודעת החברה בעברית – לחץ כאן.

לצפייה במודעת החברה בערבית – לחץ כאן.

דילוג לתוכן