פורסם מכרז מסגרת פומבי A9/2017 לביצוע סקרי קרקע, גזי קרקע וסקרים מוודאים עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

פורסם מכרז מסגרת פומבי A9/2017 לביצוע סקרי קרקע, גזי קרקע וסקרים מוודאים עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ.  

הצעת מחיר – דיגום – לחץ כאן

הצעת מחיר – אנליזות – לחץ כאן

מסמך א(1) למילוי ע"י המציעים – לחץ כאן

מענה לשאלות הבהרה– לחץ כאן

הצעת מחיר – אנליזות (מעודכן)– לחץ כאן

הצעת מחיר – דיגום (מעודכן)– לחץ כאן

הבהרה מס' 2– לחץ כאן

דילוג לתוכן