פורסם מכרז לשיקום אתר סילוק הפסולת בנתניה – A11/2017

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מזמינה את הציבור להגיש הצעות לשיקום אתר סילוק פסולת בנתניה, כפי שמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

לצפייה במסמכי המכרז לחץ כאן.    

לצפייה בנספחי מסמכי המכרז לחץ כאן.   

לצפייה במודעת הפרסום לחץ כאן.

לצפייה במודעת הפרסום בערבית לחץ כאן.

לצפייה במסמך הבהרות מס' 1  לחץ כאן.

דילוג לתוכן