פורסם מכרז למתן שירותי קליטת קרקע מזוהמת, פסולת בנין, אסבסט וכיוצ"ב ביעדי קצה וטיפול בהם A24/2020

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מזמינה בזאת הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי קליטת קרקע מזוהמת, פסולת בנין, אסבסט וכיוצ"ב ביעדי קצה וטיפול בהם כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

לצפיה במסמכי המכרז – לחץ כאן

לצפיה במודעת החברה בעברית  – לחץ כאן

לצפיה במודעת החברה בערבית – לחץ כאן

דילוג לתוכן