פורסם מכרז למתן שירותים לקליטת קרקע מזוהמת לטיפול ביולוגי ומתן שירותי הובלה – A14/2018

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מזמינה את הציבור להגיש הצעות להתקשר בהסכם מסגרת למתן שירותים לקליטת קרקע מזוהמת לטיפול ביולוגי ומתן שירותי הובלה (אופציונאלי), כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

לצפייה במסמכי המכרז לחץ כאן.

דילוג לתוכן