פורסם מכרז להתקשרות לביצוע סקרי סיכונים בהתאם לשיטת IRBCA במסגרת הסכם מסגרת- A15/2018

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מזמינה את הציבור להגיש הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע סקרי סיכונים בהתאם לשיטת IRBCA, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

לצפייה במסמכי המכרז – לחץ כאן.

דילוג לתוכן