פורסם מכרז להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי קבלן ראשי, עבודות חפירה, כלי צמ"ה ושרותי הובלת קרקע וחומרים מסוכנים באתרי שיקום קרקעות – A12/2018

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מזמינה את הציבור להגיש הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי קבלן ראשי, עבודות חפירה, כלי צמ"ה ושירותי הובלת קרקע וחומרים מסוכנים באתרי שיקום קרקעות, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

לצפייה במסמכי המכרז – לחץ כאן.

לצפייה במודעת הפרסום – לחץ כאן.

דילוג לתוכן