עדכונים כלליים

עדכונים כלליים: בחינת חלופות טכנולוגיות לטיפול בקרקעות מזוהמות – העבודה בעיצומה; דו"ח בחינת השבה ומחזור קרקע מטופלת – הוגשה טיוטה לאישור המשרד והחברה; הקמת מרכז HUB – הוצגה למשרד להגנת הסביבה התפלגות כמויות קרקע לטיפולים שונים אשר יהיו כאשר יוקם ה-HUB. התקיימה ישיבת התנעה עם חברת התכנון אשר זכתה במכרז של רמ"י אשר תבצע בחינה סטטוטורית ותשתית לחלופות מרכזי טיפול; התקבל דו"ח סקר היסטורי לאתר "רצועת הנופש מזרח"  

דילוג לתוכן