עדכון מועדים – מכרז פומבי מס' A13/2018 למתן שירותי שטיפת קרקע

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מתכבדת להודיע על ההבהרות ו/או השינויים בנוגע למכרז A13/2018 למתן שירותי שטיפת קרקע כמופיע במסמך ההבהרות.

לצפייה במסמך הבהרות  – לחץ כאן.

לצפייה במסמך הבהרות בערבית – לחץ כאן.

דילוג לתוכן