עדכון מאתר מ.ק. 148: הסתיימו הסקר ההיסטורי ותכנית החקירה

עדכון מאתר מ.ק. 148: הסתיימו הסקר ההיסטורי ותכנית החקירה

דילוג לתוכן