מש"א בית דגן: התקבל אישור מהג"ס לתוכנית לביצוע חקירת בריכת התשטיפים

עדכונים ממש"א בית דגן: התקבל אישור מהג"ס לתכנית ביצוע חקירתה של בריכת התשטיפים

דילוג לתוכן