מכרז A13 למתן שירותי שטיפת קרקע – הודעה לכלל הציבור

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מבקשת להודיע לכלל הציבור כי מנהל התכנון במשרד האוצר פרסם טיוטת תכנית מתאר ארצית 3/4/16 לפסולת מוצקה להערות הציבור.

לצפייה בהודעת החברה – לחץ כאן.

דילוג לתוכן