הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד לשימוש חוזר (מחזור) בקרקעות המזוהמות במתכות כבדות- מפעל נשר רמלה

החברה לשירותי איכות הסביבה מעוניינת להתקשר עם ספק יחיד לטיפול תרמי ולשימוש חוזר בקרקעות מזוהמות כחומר גלם בתעשייה, כפי שמצויין בהודעת החברה.

דילוג לתוכן