הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד לשימוש חוזר (מחזור) בקרקעות המזוהמות במתכות כבדות- מפעל נשר רמלה

הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד לשימוש חוזר (מחזור) בקרקעות המזוהמות במתכות כבדות- מפעל נשר רמלה

הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד (פרסום חוזר)

מפעל נשר רמלה כספק יחידחוות דעת

דילוג לתוכן