הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד – לקריאת המודעה המלאה לחץ כאן

החברה מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם אלקון מרכז מחזור (2003) בע"מ כספק יחיד (להלן: "אלקון"), לצורך קבלת שירותי קליטה וטיפול בבוצה בעלת ריכוז חריג של TOC (להלן: "השירותים"). לפי מיטב ידיעת החברה, המתקן היחיד בארץ, חוץ ממתקן החברה, היכול לבצע את השירותים הוא מתקנה של אלקון. אדם הסבור כי הוא או אדם אחר מסוגל לבצע את השירותים רשאי לפנות לחברה בעניין בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו – למייל: Shikum@escil.co.il

 

 

דילוג לתוכן